YAZARA NOT

İ&D DERGİSİNİN YAYIN İLKELERİ ve YAZARA NOTLAR

 • Yazılarda İngilizce ve Türkçe öz/abstract (en fazla 250 kelime) ile yazıya uygun Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler/keywords (en fazla 10 kelime) yazının başına eklenmelidir. Yazıların ve özetlerin üzerinde, sadece yazının başlığı bulunmalıdır.
 • Yazılarda kaynak gösterme yöntemi olarak  APA 6.0  kullanılmalıdır.
 • Yazılar Times New Roman karakteriyle, 12 puntoda ve 1.5 satır aralıklı A4 boyutunda (5000-7000 kelime) olarak yazılmalıdır. Başlıklar ve ara başlıklar kısa ve belirgin olmalıdır.
 • Yazılar yaygın olarak kullanılan bir kelime işlemci programı ile yazılmalıdır.
 • Yazılar iletisimvediplomasi@byegm.gov.tr adresine e-posta ile gönderilebilir.
 • Kongre, toplantı, sempozyum gibi etkinliklerde bildiri olarak sunulmuş çalışmalar ve alana katkı sağlayacağı düşünülen tercümeler de İ&D’ de yayınlanabilir.
 • Bunların dışında kitap eleştirisi, akademik yorum ve değerlendirme, bildiri, çeviri ve benzeri yazılara da yer verilebilir.  bazılar, daha önce bir toplantıda/ sempoz-yumda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
 • Tüm çalışmalar, önce Yayın Kurulu’nca incelenir ve daha sonra konularına göre iki kişilik Danışma/ Hakem Kurulu’na gönderilir.
 • Gönderilen çalışmaların başka bir yayın organında yayınlanmamış olması yada yayınlanma aşamasında olmaması ve orijinal çalışmalar olması gerekmektedir.
 • Danışma/ Hakem Kurulu tarafından yayınlanması uygun bulunan çalışmaların telif hakkı BYEGM’ye aittir; başka bir yerde yayınlanamaz.
 • Yayınlanmaya değer görülen makalelerin yayınlanabilmesi için telif devir formunun doldurulup imzalanarak İ&D yönetim yeri adresine ulaştırılması gerekmektedir.
 • Danışma Kurulu tarafından düzeltme istenen yazıların, yayın takvimine uygun şekilde editörlüğe tekrar gönderilmesi gerekmektedir. Makale yazım süreci içinde geri gönderilmeyen yazılar, İ&D’nin daha sonraki sayılarında yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilebilir. Ancak, tematik yayın yapması nedeniyle bu durum İ&D’nin taahhüdü anlamını taşımaz.  Yayınlanması uygun görülen veya görülmeyen çalışmalar hakkında yazar(lar)a bilgi gönderilir.
 • Dergide yayınlanan makaleler BYEGM’nin resmi görüşünü yansıtmaz, yer alan görüş ve düşüncelerden yazarları sorumludur.
 • İ&D’ de çalışmaları yayınlanan yazarlara katkı verdikleri sayılardan ikişer adet gönderilecektir.
 • Yayınlanan makaleler için 1000 tl telif ücreti ödenecektir.

OCAK Sayısı YAYIMLANMA SÜRECİ

TEMMUZ Sayısı YAYIMLANMA SÜRECİ