KÜNYE

İ&D İLETİŞİM ve DİPLOMASİ
(Communication and Diplomacy)

6 Aylık Yerel Süreli Akademik Hakemli Dergi
Yıl / Year: 2 Sayı / Issue: 3, Temmuz-Aralık 2014 / July-December 2014
ISSN: 2147-6772
BYEGM Adına İmtiyaz Sahibi/Owner on Behalf of DGPI: Murat Karakaya
Genel Yayın Yönetmeni/ Editor in Chief: Ali Güneş
Yazı İşleri Müdürü/Managing Editor: Mustafa Özben
Web Yönetimi/Webmaster: Emre Ertekin
Sanat Yönetmeni/Creative Director: Ezgi Zorlu
İç Tasarım/Page Design: Yeter Baysal
Redaksiyon/Redaction: Nurbay Coşkunoğlu

Yönetim Yeri /Address:  Ceyhun Atuf Kansu Cad:122 06520 Balgat/ ANKARA
Tel: +90 312 583 60 00
e-mail: webinfo@byegm.gov.tr
www.byegm.gov.tr

İletişim/Contact:
Dr. Mariana Popescu, Serkan Ökten
Tel: +90 312 583 62 17
www.iletisimvediplomasi.com
iletisimvediplomasi@byegm.gov.tr

Yapım/Production: Orient Yayıncılık Reklamcılık Araştırma
Rabat Sok. No:17/4 GOP – Çankaya
Ankara Tel: (312) 431 21 55
Baskı/Print: 1. Baskı Temmuz 2014 – Salmat Basım Ltd. Şti.
Büyük Sanayi 1. Cadde 95/1 İskitler / Altındağ /
Ankara
Editör /Editor: Prof. Dr. Naci Bostancı
Editör Yardımcıları/ Assistant Editors: Serkan Ökten, Dr. Mariana Popescu
Yayın Kurulu / Editorial Board: Erkan Durdu, Ali Güneş, Prof. Dr. Naci Bostancı,
Prof. Dr. Zakir Avşar, Dr. Mariana Popescu, Serkan Ökten, Üzeyir Tekin
Danışma ve Hakem Kurulu/Advisory Board: Doç. Dr. Kamile Akgül, Prof. Dr. Hayati Aktaş,
Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Suat Anar, Prof. Dr.
Bilal Arık, Prof. Dr. Ümit Atabek, Prof. Dr. Mustafa
Aydın, Prof. Dr. Suavi Aydın, Prof. Dr. Mazhar
Bağlı, Doç. Dr. Hamit Emrah Beriş, Prof. Dr. Ayhan
Biber, Prof. Dr. Cüneyt Binatlı, Prof. Dr. Şeref Boyraz,
Prof. Dr. Hamza Çakır, Prof. Dr. İlker Hüseyin
Çarıkçı, Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Prof. Dr. Yusuf
Devran, Prof. Dr. Davut Dursun, Prof. Dr. Müge
Elden, Prof. Dr. İrfan Erdoğan, Prof. Dr. Sabri Eyigün,
Doç. Dr. Cemal Fedayi, Doç. Dr. Fatma Geçikli,
Prof. Dr. Süleyman İrvan, Yrd. Doç. Dr. Emre İşeri,
Prof. Dr. Metin Işık, Prof. Dr. Ahmet Kalender, Prof.
Dr. Fatih Karaosmanoğlu,
Prof. Dr. Selma Karatepe,
Prof. Dr. Bayram Kaya, Prof. Dr. Mahmud Erol
Kılıç, Doç. Dr. Timuçin Kodaman, Prof. Dr. Levent
Köker, Prof. Dr. Önder Kutlu, Yrd. Doç. Michael
Kuyucu, Prof. Dr. Talip Küçükcan, Prof. Dr. Ümit
Meriç, Prof. Dr. Mahmut Mutman, Yrd. Doç. Dr.
Nilüfer Avşar Negiz, Prof. Dr. Aydemir Okay, Doç.
Dr. Murat Okcu, Prof. Dr. E. Nezih Orhon, Yrd. Doç.
Dr. Ahmet Özcan, Doç. Dr. Mesut Özcan, Prof. Dr.
Özlem Özgen, Doç. Dr. Nilüfer Pembecioğlu, İsmail
Hakkı Polat, Dr. Murat Saraçlı, Prof. Dr. Ali Yaşar
Sarıbay, Doç. Dr. Ali Şahin, Prof. Dr. Esma Şimşek,
Doç. Dr. Raci Taşçıoğlu, Doç. Dr. Mustafa Z. Tunca,
Prof. Dr. İlter Turan, Doç. Dr. Hasan Tutar, Prof. Dr.
Nurçay
Türkoğlu, Prof. Dr. Aydın Uğur, Prof. Dr.
Cem Yaşin, Hilmi Yavuz, Prof. Dr. Uğur Yavuz, Yrd.
Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, Prof. Dr. Selahattin Yıldız…

I&D İletişim ve Diplomasi ulusal akademik hakemli
bir dergidir. T.C. Başbakanlık Basın -Yayın ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü yayınıdır. Yılda 2
sayı yayınlanır.