HAKKINDA

1920 ‘de kurulan ve 231 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile görevleri düzenlenen Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün (BYEGM) temel amacı; uluslar arası medyayı yakından izleyerek, karar alma süreçlerini zamanında ve doğru bilgilerle beslemek, basının gelişmesine, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunmak ve bunlara ilişkin iletişim stratejilerini oluşturmaktır. Kurumumuz, amacına yönelik olarak dünyada gerçekçi bir Türkiye algısının yerleşmesine, güçlü ve özgür basın ortamının sağlanmasına katkıda bulunan referans kurum olma vizyonu ile faaliyet göstermektedir. BYEGM aynı zamanda Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün sekretarya hizmetlerini de yerine getirmektedir.

Bilindiği üzere akademik dergiler, bir yandan kamu hizmetinin paydaşları arasında bilginin paylaşımını sağlarken, bir yandan da kamu hizmetine ait bilginin şeffaf bir şekilde ortaya çıkmasına olanak vermektedir. Aynı zamanda kamu kurumlarına ulaşılabilirliği artıran bir yöne de sahiptir. Bu doğrultuda BYEGM tarafından hakemli bir dergi çıkarmanın, kurumun vermekte olduğu hizmetlerini daha farklı boyutlara taşıyacağı ve temel amacına yönelik önemli katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, kurum tarafından “İ&D İletişim ve Diplomasi” ismi altında akademik hakemli bir dergi çıkarılmaya karar verilmiştir.

Derginin içeriğini, BYEGM’nin ana görevleriyle örtüşen iletişim, siyaset bilimi, uluslar arası ilişkiler, kamu yönetimi, sosyoloji, dil ve tarih bilim dalları oluşturmaktadır. Sosyal bilimlerin diğer alanları da derginin ilgi alanı içindedir. İleriki dönemde uluslararası nitelik kazandırılması planlanan dergide yayınlanmak üzere Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilmektedir. Her sayısının ana konusu tematik olarak belirlenen derginin, kendi alanında temel başvuru kaynakları arasında yer alması, ilişkili çevrelerde karşılık bulması ve katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Kamu kurumu yayını olması nedeniyle, sosyal sorumluluk görevi doğrultusunda ücretsiz olarak dağıtılan “İ&D İletişim ve Diplomasi” dergisine, daha büyük bir kitleye ulaşabilirliğinin sağlanması amacıyla, elektronik dergi olarak da Kurumun ve derginin internet sayfalarının yanı sıra iphone ve ipad (İOS ve Android mobil işletim sistemleri) vb. mobil uygulamaları aracılığıyla da erişim sağlanmaktadır.