Category Archives: Özel Sayı

Editörün Notu…


Türkiye siyasetinde az görülür ortak görüşlerden birisi, 30 Mart mahalli seçimlerinin önemi üzerine oldu. Bu hem genel düzeyde partiler tarafından dile getirildi, hem de seçmenlerin davranışlarında kendini açığa vurdu. Sandık başına giderek oy veren seçmen sayısı %89.1 e ulaştı ki, bu son yirmi yıl içinde elde edilen en yüksek katılım oranı olarak tarihe geçti. 30(...)

Uzm. Mehmet DUMAN – 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNDE SİYASİ PARTİLERİN MEDYADAKİ GÖRÜNÜRLÜK ANALİZİ


ÖZET Siyasal reklamlar, en önemli siyasal iletişim yöntemlerinden biridir. Seçim kampanyalarında reklam tekniklerinin kullanılmaya başlaması ve seçim kampanyalarının ‘mal ve hizmet’ tanıtım kampanyalarına dönüştürülmesi, propaganda ve reklam kavramlarının daha da yakınlaşarak ‘siyasal reklam’ kavramının ortaya çıkmasına yol açmıştır. Medyada yer ve zaman satın alınarak üretilen siyasal reklamlar, seçimler üzerinde önemli etkilerde bulunmaktadır. İmaj oluşturma, ikna(...)

Uzm. Mustafa İŞLİYEN – KODLAMA-KODAÇIMI BAĞLAMINDA AK PARTİ 30 MART 2014 YEREL SEÇİM REKLAMLARININ İZLEYİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ALIMLAMA ANALİZİ: NEVŞEHİR ÖRNEĞİ


ÖZET Bu çalışmada, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri sürecinde televizyonlarda yayınlanan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) ait siyasal reklamların izleyiciler üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğu ve hatırda kalıcılığı alımlama analizi yöntemiyle ortaya konulmaya çalışılmıştır. İzler kitlenin medya metinleri karşısında sergilediği duruş, Stuart Hall’ün “Kodlama-Kodaçımı” yönteminden hareketle incelenmiştir. Alıcı kitlenin üç farklı okuma biçimi(...)

Arş. Gör. Onur ÖNÜRMEN & Arş. Gör. Faruk TEMEL – POPÜLERLEŞEN SİYASET, SİYASALLAŞAN MÜZİK: 30 MART 2014 YEREL SEÇİM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA


ÖZET Kitle iletişim araçlarının çoğalması ile birlikte siyasal propaganda teknikleri de çeşitlenmiş, mecraya uygun içerik üretimi önem kazanmıştır. Bu bağlamda seçim kampanyalarında kullanılan şarkılar da bu tanıtım teknikleri içinde yer almaktadır. Çalışmada, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde siyasi partilerin ve adayların seçim şarkılarında seçmene ne tür mesajlar ilettikleri incelenmiştir. Söz konusu şarkıların biçim(...)

AK PARTİ


Prof. Dr. Mehmet Naci BOSTANCI – TBMM  MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK ve SPOR KOMİSYONU BAŞKANI  AMASYA MİLLETVEKİLİ Mehmet Naci Bostancı, 2 Ağustos 1957’de Amasya’da doğdu. Babasının adı Osman, annesinin adı Elif’tir. Öğretim Üyesi Prof. Dr.; Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Yapı ve Sosyal(...)

CHP


Gürsel TEKİN – CHP GENEL SEKRETERİ – İSTANBUL MİLLETVEKİLİ Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964’te Ardahan Göle’de doğdu. Babasının adı Nazim, annesinin adı Heyrat’tır. İş Adamı; Kars Alparslan Lisesi’ni bitirdi. Serbest ticaretle uğraştı. 1989 yılında Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği’ne seçildi ve 1994-1997 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Encümen Başkanlığı görevinde bulundu. 1997 yılında ise Kadıköy Belediye Başkan Vekilliği görevini(...)

MHP


İsmet BÜYÜKATAMAN – MHP GENEL SEKRETERİ – BURSA MİLLETVEKİLİ İsmet Büyükataman, 22 Aralık 1953’te Amasya Merzifon’da doğdu. Babasının adı Tevfik, annesinin adı Kadriye›dir. İnşaat Müteahhidi; Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İdari Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. Öğretmen olarak çalıştı. Bursa Ülkü Ocakları Başkanlığı yaptı. MİSK Genel Merkezi Eğitim Dairesi’nde çalıştı.(...)

BDP


Demir Çelik – BDP EŞ BAŞKAN YARDIMCISI – MUŞ MİLLETVEKİLİ Demir Çelik, 21 Aralık 1959’da Muş Varto’da doğdu. Babasının adı Selim, annesinin adı Şirinşah’ dır. Eczacı; Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’ni bitirdi. Serbest eczacı olarak çalıştı. Varto Belediye Başkanlığı’na seçildi. 2008-2010 tarihleri arasında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanlığı yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Çelik, evli(...)

Prof. Dr. Vedat Bilgin – GAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF ÇALIŞMA EKONOMİSİ BÖLÜM BAŞKANI


Vedat Bilgin, (d. 1954, Bayburt, Türkiye) ProfesörDr., Türkakademisyen, bürokrat, yazar. Ziya Gökalp’ ten Mümtaz Turhan ve Erol Güngör Çizgisi’ne, Türk Milliyetçiliği, Demokrasi, Sosyal Politika, Türkiye’de Bilim, Üniversite ve Modernleşme Sorunu ile ilgili fikri ve bilimsel çalışmalar yapmış, sosyolog, bilim adamı ve yazardır. 1954’te Bayburt’ta doğan Vedat Bilgin ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladı.(...)

ANAR – 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİ ANALİZİ


İbrahim USLU – ANKARA SOSYAL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ GENEL MÜDÜRÜ Doktorant M. Kürşad BİRİNCİ – SİYASAL ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DANIŞMANI Meryem AY – TASARIM ve RAPORLAMA BİRİMİ UZMANI GİRİŞ Gergin bir siyasi dönemi takiben yapılan ve genel seçim havasında geçen 30 Mart 2014 seçimleri yeni bir sürecin başlangıcı niteliği taşımaktadır. Yerel seçim tarihinde göz ardı edilemeyecek bir yeri olan(...)